Kleuren in de werelden van dieren, planten en mineralen (1)

1 augustus 2021

Met zijn rijk geïllustreerde verhandeling “De uiterlijke kenmerken van fossielen” publiceerde de Duitse geoloog Abraham Gottlob Werner (1749-1817) in 1774 het resultaat van een uiterst gedegen bestudering van aangetroffen kleuren en andere relevante kenmerken van mineralen. Daarmee was een kleurenreferentiesysteem beschikbaar voor verdere studie en voor gebruik door praktiserende kleurdeskundigen en mineralogen.

Kleuren in de werelden van dieren, planten en mineralen (1)

Die Farben der Natur

De publicatie bevat tabellen met het overzicht van 54 kleuren. Voor eigen gebruik, de opbouw van een verzameling en voor educatieve doeleinden legde Werner een verzameling van mineralen aan. Hij werkte telkens de gegevens bij met nieuwe ontdekkingen van mineralen en kleurennuances. Uiteindelijk ontwikkelde de Schotse schilder van planten Patrick Syme (1774-1845) het systeem van Werner verder uit en voegde aan het overzicht van mineralen ook voorbeelden uit de planten- en dierenwereld toe.

Daarmee werd het kleurenreferentiesysteem van Werner uitgebreid naar het dubbele aantal kleuren. Bovendien voorzag Syme elke kleurtoon met een ingekleurd kadertje in de vorm van een rechthoekje. Zijn tweede versie van Werner’s Nomenclature of Colours bracht Syme in 1821 op de markt. Deze nomenclatuur van kleuren bevat 110 kleurtonen relateert aan een dier-, plant- en mineraalsoort, creëerde Patrick Syme als een betrouwbare referentie voor kleurstemming en was daarmee een bron van onschatbare waarde, niet alleen voor kunstenaars, maar ook voor natuuronderzoekers zoals Charles Darwin. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8321-9990-6, “Die Farben der Natur”, Patrick Baty, DuMont Buchverlag, 2021, 290 pagina’s.


Gerelateerde artikelen