Onze zintuigen verbinden de binnen- en buitenwereld (2)

8 april 2020

Wat ons omringt kunnen wij alleen begrijpen door de automatische werking van zintuigen, die wij tevens kunnen aanscherpen en besturen. Het boek bevat een serie oefeningen van algemene zin en is er voor elk zintuig een oefening uitgeschreven. Met deze serie oefeningen kan de lezer de functies van onze zintuigen testen en trainen, om uit de resultaten ervan meer oplettendheid in het dagelijks te stimuleren.

Onze zintuigen verbinden de binnen- en buitenwereld (2)

Unsere 7 Sinne

De lezer zal al snel merken dat die oplettendheid zorgt voor een positieve houding. In een uitgebreide inleiding op de inhoud en strekking van dit heilzame boek brengt de auteur de belevenis van een patiënt in beeld, die na een eigen ervaring weer emotioneel op gebeurtenissen kon reageren. Ook gaat hij in op zijn keuze voor zeven zintuigen.

Een keuze voor vijf zintuigen dateert al uit de tijd van Aristoteles. Uit oogpunt van onze kennis uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat wij over minstens 30 verschillende zintuigen beschikken, die overigens bij een verdere beschouwing ook weer bestaan uit meerdere zintuiglijke functies. In de compacte tabel “Hoeveel zintuigen zijn er actief bij de mens?” heeft de auteur een reeks aan sensoren weergegeven.

Onze zintuigen verbinden de binnen- en buitenwereld (2) - 2
Roterende vlekjes. Afbeelding uit Unsere 7 Sinne.

Zijn behandeling van zeven zintuigen en weergave van resultaten uit eigen studies en die van anderen uit de gehele wereld wordt in het eerste hoofdstuk voorafgegaan door een filosofische benadering van onze reacties op alledaagse gebeurtenissen en de hoofdrol daarin voor onze zintuigen. Zij regelen en sturen uiteindelijk de toegang vanuit die wereld met ons innerlijke. Een interessante beschouwing over de psyche.

ISBN 978-3-466-34727-8, “Unsere 7 Sinne”, Rüdiger Braun, Kösel-Verlag, 2019, 266 pagina’s.