Optica in een praktische benadering

31 mei 2013

Het studieboek “Optica. Lichtstralen - Golven - Fotonen” geeft zowel een inleiding als een compleet overzicht over het leer- en vakgebied van de Optica en geeft een samenhang met andere gebieden van de fysica. Bijzondere aandacht is er voor een overzichtelijke en direct begrijpbare behandeling van de theoretische achtergronden van het onderwerp.

Optica in een praktische benadering

Optik: Lichtstrahlen - Wellen - Photonen

De basis voor een snel begrip is telkens een link naar de praktijk van moderne toepassingen. Fascinerende optische fenomenen en mathematische achtergronden zijn verklaard. Voor studenten in de natuur- en de ingenieurswetenschappen een interessant studie- en referentieboek. De auteurs beginnen met een compact historisch overzicht van de optica.

Daarna gaan zij in op het licht als elektromagnetisch golfverschijnsel, de bekende eigenschappen van licht en over productie van glasvezels. Geometrische optica en de golfeigenschappen van licht zijn gedetailleerd behandeld. Het onderdeel interferentie zelfs fundamenteel als opzet naar een verklaring van holografie. Een korte geschiedenis over het ontstaan van holografie, het opname- en weergave-proces, fysische grondbeginselen en de belangrijkste eigenschappen zijn gegeven.

Vervolgens treffen studenten een hoofdstuk aan over de quantenfenomenen met licht als golf- en deeltjesbeweging en de laser als bijzondere en veel gebruikte lichtbron. Het studieboek sluit af met een speciale bijlage over Fouriertransformatie, een literatuuroverzicht en een trefwoordenlijst.

ISBN 978-3-486-72136-2, “Optik”, Wolfgang Zinth en Ursula Zinth, Oldenbourg Verlag, 2013, 4e druk, 341 pagina’s


Gerelateerde artikelen