Praktijk licht en belichting in de moderne mediasector (1)

27 februari 2022

Van het voortreffelijke studie-, werk- en referentieboek “Licht en belichting in de mediasector” verscheen onlangs een twee en tevens uitgebreidere druk. Sinds het verschijnen van de eerste druk van het studieboek is er veel veranderd in de media- en evenementenwereld en een sterkere vraag gekomen naar moderne en flitsende lichttoepassingen. De auteur heeft tevens ingespeeld op ontwikkelingen op het vlak van zowel evenementen als spotlight- en LED techniek.

Praktijk licht en belichting in de moderne mediasector (1)

Licht und Beleuchtung im Medien-bereich

Daarom zijn hoofdstukken over concerttourlampen, spots en lichtregeling en lichtconsoles herzien en bijgewerkt. Daarnaast is er een nieuw hoofdstuk licht voor zakelijke evenementen toegevoegd, aangezien de evenementenbranche op dit gebied zeer succesvol is geworden. Uiteraard zijn de overige hoofdstukken globaal herzien, geactualiseerd en ook deels geherstructureerd en thematisch samengevat.

De secties AR (Augmented Reality) en VR (Virtual Reality) zijn opgenomen in hoofdstuk 19 lichtplannen en lichtsimulatie. Hoofdstuk 20 verlichtingstechnologie in de toekomst, is volledig nieuw ontworpen met interactiviteit tot aan de hybride evenementen. Met alle uitbreidingen en noodzakelijke aanpassingen heeft het studieboek inmiddels 20 hoofdstukken, met telkens veel onderverdelingen van onderwerpen. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-446-46865-8, “Licht und Beleuchtung im Medienbereich”, Ronald Greule, Carl Hanser Verlag, 2021, 2e druk, 414 pagina’s, € 39,99.