Principes van onze visuele perceptie in beeld gebracht

12 december 2019

Van het al in 1976 in een eerste druk verschenen studie- en referentieboek met de titel “Principles of Visual Perception” verscheen in 1990 de tweede en uitgebreide druk. Dit boek is weer een interessante aanvulling op de uitgebreide OF-Boekencollectie in het uitgebreide thema Zien en Waarnemen.

Principes van onze visuele perceptie in beeld gebracht

Principles of Visual Perception

Door de “ouderdom” van dit waardevolle boek voor iedereen met een beroepsmatige of studerende interesse in het magische en hoogst interessante vak- en studiegebied van onze perceptie is de zeer lage aanschafprijs het speuren naar meerdere mooie en leerzame boeken ruim waard. De inhoud van dit studieboek past ook in deze nieuwe moderne tijd geheel in het verkrijgen van kennis en ervaring op het gebied van theorie en praktijk van onze visuele waarneming.

Door de brede behandeling van vele onderwerpen die in relatie staan tot perceptie is de inhoud bijzonder geschikt voor gebruik door fysiologen, psychologen, oogheelkundigen en zelfs door architecten, biologen, esthetici, ontwerpers, kunstenaars en voor iedereen die door zelfstudie meer wenst te weten over het fysiologische proces van kijken en waarnemen.

Extra waarde aan het boek is gegeven door een aantal pagina’s met afdrukken van afbeeldingen in kleur. Het eerste hoofdstuk “Geest en betekenis” begint met een geweldige opdracht, waarmee de lezer al snel zal inzien dat de werking van ons brein soms sterk twijfelachtig is. Waarom er veelal een verschil is tussen zien, waarnemen, ervaren en zekerheid is op perfecte wijze in het boek behandeld.

ISBN 1-871569-20-6, “Principles of Visual Perception”, Carolyn M. Bloomer, The Herbert Press, 1990, 242 pagina’s.