Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a)

9 januari 2020

In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: (11). Zien, waarnemen en licht in lesmateriaal Het begrip keuzegroep en de doelstelling ervan heeft in het middelbaar onderwijs specifiek studiemateriaal opgeleverd. Het materiaal is van hoge educatieve waarde en zorgt voor onderwerp- en maatgerichte toepassingen in het klassikale en in het individuele onderwijs in bijvoorbeeld leervakken als natuurkunde en biologie. Maar ook voor andere leervakken is er specifiek leermateriaal binnen kaders van de keuzegroep doelstellingen ontwikkeld en voor toepassingen beschikbaar gekomen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a)

Zien en waarnemen; Licht als golfverschijnsel

Voor de leerlingen zijn de leerboekjes die behoren bij de invulling van de afspraken in het thema Keuzegroep ook geschikt om zelf op onderzoek te gaan in de gepresenteerde leerstof. Door deze vorm van benadering is het mogelijk om dieper op afzonderlijke onderwerpen in te gaan. Binnen de belangstellingsfeer van nieuwsbrief Optische Fenomenen en van onze lezers kozen wij uit het ruime aanbod twee tot zelfs in de huidige tijd waardevolle studieboekjes en wel “Zien en waarnemen” van de bekende auteur en deskundige op verschillende onderwerpen uit de cultuur, techniek, maatschappij en wetenschap Bruno Ernst en de publicatie “Licht als golfverschijnsel” van auteur H.P. Wit. Voorzover wij weten zijn er geen plannen bekend voor een herdruk.

Zien en waarnemen
De auteur begint het studieboekje met een bericht aan de docent over de keuze van de onderwerpen en de beoogde diepgang van behandeling van deze onderwerpen. De te behandelen onderwerpen zijn vooraf vastgelegd in specifieke besluiten, die in 1976 zijn vastgelegd aan de hand van aanbevelingen vanuit diverse commissies. In zijn bericht geeft de auteur een compacte samenvatting van de te behandelen onderwerpen en bijbehorende begrippen en detailleringen. Het geheel is een uitgebreide behandeling van zien en waarnemen. (Wordt vervolgd).

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a) - 4
Postzegels geven een uitstekende mogelijkheid om aan het publiek de resultaten van belangrijke uitvindingen en ontdekkingen op een compacte heldere wijze te tonen en over te brengen.

ISBN 90-01-89358-9, “Zien en waarnemen”, Bruno Ernst, Uitgeverij Wolters-Noordhoff, 1978, 88 pagina’s.

ISBN 90-01-89353-8, “Licht als golfverschijnsel”, H.P. Wit, Uitgeverij Wolters-Noordhoff, 1978, 48 pagina’s.


Gerelateerde artikelen