Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b)

11 januari 2020

Het totaal aan leerstof en suggesties voor werkstukken is ingedeeld in 6 hoofdstukken. In de uitgebreide inleiding beschrijft auteur Bruno Ernst in grote lijnen de geschiedenis van de leer van geometrische optica en fysiologie van het oog, de twee speerpunten in de behandeling van zien en waarnemen. Extra aandacht is er voor het begrijpelijk verklaren van het licht in drie verschillende modellen, die elkaar telkens wederzijds versterken en aanvullen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b)

Zien en waarnemen; Licht als golfverschijnsel

Veel aandacht is er voor zintuigfysiologie en voor het onderdeel dat zich richt op het zien, dat we de visuele perceptie noemen. Het specifieke studiegedeelte vangt aan in het tweede hoofdstuk met behandeling van begrippen als terugkaatsing en breking van lichtstraling en het realiseren van beelden met hulp van spiegels en lenzen. Het prisma komt eveneens ter sprake. Voor elk begrip en onderwerp zijn er vragen en vindt de leerling suggesties voor het prakticum.

In het hoofdstuk “Eenlenzige systemen” vindt de leerling alles over het oog als een optisch systeem met één lens en worden de bekende oogafwijkingen uitvoerig besproken en door schematische stralengang in beeld gebracht. In hoofdstuk vier worden tweelenzige systemen helder en uitgebreid besproken en laat de auteur leerlingen kennismaken met Newtons eerste model voor een spiegeltelescoop.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b) - 4
Newtons eerste model voor een spiegeltelescoop op postzegels.

Hoofdstuk vijf bespreekt de fysiologie van het oog met extra aandacht voor de opbouw van het netvlies met staafjes en kegeltjes, de reactie van kegeltjes en staafjes op lichtkwanten, het experiment van Mariotte en het waarnemen van kleuren en de kleurendriehoek volgens de CIE-norm en sluit af met opgaven en proefjes. De suggesties in de hoofdstukken van practicumopgaven geven ruimschoots de gelegenheid om ervaring op te doen met optica-experimenten. (Wordt vervolgd).

ISBN 90-01-89358-9, “Zien en waarnemen”, Bruno Ernst, Uitgeverij Wolters-Noordhoff, 1978, 88 pagina’s.

ISBN 90-01-89353-8, “Licht als golfverschijnsel”, H.P. Wit, Uitgeverij Wolters-Noordhoff, 1978, 48 pagina’s.


Gerelateerde artikelen