Zelf optische illusies maken met programmeertaal Snap! (2)

1 januari 2020

Jongeren leren met Snap! te programmeren zonder eerst veel drempels te nemen. Ook maken zij kennis met de invloed van een ogenschijnlijk eenvoudig plaatje op ons kijkgedrag en de reactie van het brein op het fenomeen van optisch bedrog. Het geheel van het doeboek heeft na de inleiding elf hoofdstukken, waarin onder andere een serie geometrische optische illusies zijn behandeld om ze daarna zelf te gaan ontwerpen via Snap! met de aanwijzingen.

Zelf optische illusies maken met programmeertaal Snap! (2)

Optische Täuschungen animieren für Dummies

Het verschuivende tegelpatronen van de cafémuur is besproken in hoofdstuk vijf. In hoofdstuk acht maakt de gebruiker van het boekje kennis met het Moiré-effect, dat door het aanpassen van variabelen in meerdere rechte lijnen en cirkelpatronen voor spectaculaire effecten kan zorgen. In het negende hoofdstuk wordt gespeeld met het merkwaardige fenomeen van de Lincoln-illusie. Volgens de informatie in een kader toonde in 1973 ingenieur Leon Harmon een uit puntjes gevormd gezicht waarin de contouren van dat gezicht matig te zien zijn.

De digitale puntjes vormen bij de gedetailleerde beschouwing het gezicht van president Abraham Lincoln. Dankzij Snap! kan er ruim gespeeld worden met dit visuele verschijnsel met eigen beelden. Met de inhoud van hoofdstuk tien brengt de auteur een vervolg op het geleerde en geeft tips om nog meer te gaan doen met Snap! en om zelfs te kijken naar de mogelijkheden van het gebruik van Scratch. In dit hoofdstuk wordt geëxperimenteerd met de Zöllner-illusie en Müller-Lyer-illusie.

Zelf optische illusies maken met programmeertaal Snap! (2) - 2
Een veel gekozen spectaculaire voorstelling voor het helder visualiseren van het effect bij de Ponzo-illusie.

Hoofdstuk elf bevat meerdere tips om te experimenteren met variabelen in eerder uitgevoerde programma’s. Aan te bevelen is om vooraf een aantal boeken met veel optische illusies door te nemen om een bestaande indruk van optische illusies te laten bevestigen of om veel te ervaren dat het visuele spel met optische illusies veelal zorgt voor verbazing en vermaak. Het doe- en instructieboekje sluit af met een uitgebreid trefwoordenregister. De publicatie is tevens geschikt voor een gebruik in de lessen voor het computeronderwijs.

ISBN 978-3-527-71625-8, “Optische Täuschungen animieren für Dummies”, Joachim Wedekind, Wiley-VCH Verlag, 2019, 152 pagina’s.