Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13b)

22 maart 2020

Ze zijn echter in de loop van de menselijke evolutie steeds zeldzamer geworden, omdat ervaringen van alle afzonderlijke zintuigen sterk toegenomen zijn en telkens weer worden opgeslagen in het geheugen. Hoe ingewikkeld het onderscheiden en verdelen naar de juiste “verdeelstations” in het zenuwstelsel eigenlijk is, is goed waar te nemen bij heel jonge kinderen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13b)

Het beeld als schijn van de werkelijkheid

Elk klein kind is in de periode van het eerste jaar voornamelijk afhankelijk van de tastzin om in de loop van de verdere ontwikkelingen een combinatie met zintuiglijke waarneming te realiseren. Al heel snel worden kinderen bewust of onbewust geconfronteerd met afwijkingen tussen schijn en werkelijkheid tijdens een visuele waarneming van objecten, figuren, omgevingen, teksten en scènes.

Er is dan al snel sprake van de aanwezigheid van het verschijnsel van een optische of een visuele illusie. Er is pas echt sprake van de herkenning van een illusie wanneer de opgenomen coördinaten afwijkingen vertonen met ervaringen. Het boek toont uitgebreid en gedetailleerd een fascinerende schat aan voorbeelden van optische illusies en andere optische fenomenen, die telkens zorgen voor enige of veel verbazing bij de toeschouwers en kijkers en geven hen nieuwe ervaringen.

De auteurs geven in hun inleiding wel aan dat niet alle voorkomende optische en visuele illusies en verwisselingen zijn weergegeven, worden genoemd of behandeld. Bij een benadering van het onderwerp van optische en visuele illusies wordt in het algemeen begonnen met een bespreking van de historische ontwikkelingen van kennis over zien en waarnemen en over de bijkomende waarnemingsproblemen bij de constatering van visuele beeldafwijkingen in visuele belevingen bij de toeschouwers. (Wordt vervolgd).