Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27a)

11 mei 2021

Voor het onderwijs in de natuurkunde is een grote schat aan les- en leerboekjes beschikbaar. In de huidige lespakketten zijn in het algemeen de diverse onderdelen en begrippen binnen de natuurkunde en het daarbij behorende specifieke les-, leer- en instructiemateriaal in forse studieboeken verzameld. In de moderne uitvoering zijn deze studieboeken voorzien van kleurrijk illustratiemateriaal en veelal voorbeelden van praktische toepassingen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27a)

Licht en lenzen, golven en trillingen

Voor onze rubriek kozen wij een lesboekje uit een serie van vijf voor de lessen natuurkunde in het voortgezet onderwijs. De publicatie “Golven en trillingen” maakt deel uit van een serie van vijf deeltjes natuurkunde en vier deeltjes mechanica. In elke uitgave is een bepaalde onderwerp uit het vakgebied behandeld en in elk hoofdstuk worden de hoofdzaken van het betreffende onderwerp aangegeven.

De leerstof in dit deeltje was toen bedoeld voor leerlingen die na een algemene vooropleiding een beroepsgerich- te opleiding aanvingen. Het niveau en de inhoud kwamen tot stand met de inspraak van docenten, de geformuleerde leerdoelen en de exameneisen, die binnen dit type onderwijs waren geformuleerd. Ook andere aspecten als voldoende tijd en het bouwen van eigen inzicht door leerlingen waren de pijlers van de opzet van het heldere lesmateriaal.

ISBN 90-11-411641, “Golven en trillingen”, Educaboek - Stam Technische Boeken, 1980, 1e druk, 2e oplage, 48 pagina’s.


Gerelateerde artikelen