Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (39a)

15 mei 2022

De omvangrijke OF-Boekencollectie bevat een exemplaar van het pocketboekje “Psychologie van de waarneming” uit het jaar 1966. De inhoud van het lees- en studieboekje, dat eerder verscheen onder de titel “Perception” (Prentice Hall, 1964), is geschreven voor Julian E. Hochberg. In zijn voorwoord geeft de auteur aan dat de waarneming een van de oudste onderwerpen is van speculatief en empirisch onderzoek bij de bestudering van het doen en laten van de mens.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (39a)

Psychologie van de waarneming

Daardoor is er een grote hoeveelheid aan theorieën en feiten verzameld en beschikbaar voor raadpleging en verdere studie. Om een antwoord te geven op de vraag “Waarom zien wij de dingen zoals we ze zien?” adviseert de auteur lezers om de volgorde van de hoofdstukken bij het lezen en bestuderen te handhaven, om daarmee een sneller antwoord op deze vraag mogelijk te maken.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (39a) - 2
Het valse perspectief van William Hogarth.

Het boekje bevat zes samenhangende hoofdstukken: “De bestudering van de waarneming”, “De gewaarwordingen en hun metingen”, “Gewaarwordingen: de waarneming van elementaire fysische processen”, “Het waarnemen van voorwerpen als structuren van gewaarwordingen”, “Waarnemingsvariabelen van hogere orde” en het hoofdstuk “Waarneming en communicatie in het sociale vlak”. (Wordt vervolgd).

“Psychologie van de waarneming”, Julian E. Hochberg, Uitgeverij Het Spectrum, 1966, 191 pagina’s.