Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58a)

9 december 2023

Voor velen zijn de fenomenen van licht in het bestaan van het natuurlijke licht en het kunstmatige licht gewone dagelijkse verschijnselen, die het functioneren als mens eenvoudiger en gemakkelijker maken. De lichtstralen hebben als natuurverschijnsel ook belangrijke taken voor de levensomstandigen in de natuur, in ons milieu en in het algemeen voor het leven op de aarde.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58a)

Natuurkundige toepassingen van licht

In bijna alle dagelijkse situaties zorgt de zon rechtstreeks voor het natuurlijke licht en daar waar dat licht niet kan komen of er in bepaalde perioden niet is, neemt het kunstmatige licht bepaalde taken over. Dat het licht van de zon er is ervaren we als een verklaarbaar en aantoonbaar fenomeen. Ook hoe wij het kunstmatige licht realiseren en ermee werken vinden we inmiddels ook normaal.

Het verklaren van de eigenschappen ervan is echter niet echt eenvoudig en zelfs voor velen moeilijk te begrijpen of aan te nemen. Toch weten we inmiddels nagenoeg alles over het licht en kunnen we zelfs licht gebruiken om andere verschijnselen te onderzoeken, te realiseren en toe te passen in alle denkbare onderzoeks- en vakgebieden door het werk en vele publicaties van wetenschappers.

Voor onze rubriek “Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies” kozen wij voor een bijdrage over het licht als een natuurverschijnsel en als energiebron voor vele fysische toepassingen. In 1985 verscheen bij Philips Eindhoven een zeer waardevolle set brochures als onderdeel van een uitgebreide cursus over toepassingen van kunstlicht. (Wordt vervolgd).

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58a) - 3
Het spectrum van elektromagnetische straling is extreem breed. Licht is een vorm van elektromagnetische straling en bevindt zich in dit spectrum tussen de golflengten van 380 en 780 nanometer. Alleen lichtstraling tussen deze twee golflengten is zonder hulpmiddelen zichtbaar voor onze ogen.

“Light and Radiation”, deel 3, uit de cursus Correspondence Course Lighting Application, Philips International Lighting Division, 1985, 35 pagina’s.

“Quantities and Units, Measurements”, deel 5, uit de cursus Correspondence Course Lighting Application, Philips International Lighting Division, 1985, 35 pagina’s.


Gerelateerde artikelen