Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58c)

11 december 2023

Het bedrijf Leybold-Heraeus is bekend geworden door de productie en levering van educatieve materialen en experimenteersets voor het technisch en middelbaar onderwijs. Deel 5 “Optica” maakt deel uit van een set van 8 delen voor een praktijkbenadering van geleerde lesstof in vakken als optica, mechanica, akoustiek, vacuümfysica, elektriciteit/magnetisme en warmteleer.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58c)

Natuurkundige toepassingen van licht

De instructiebrochure optica geeft van 32 natuurkundige apparaten en opstellingen gegevens om met succes proefjes en experimenten uit te voeren. De brochure vangt aan met een algemene behandeling van lichtbronnen, de optische bank, de optische schijf en tips voor het opstellen van de verschillende onderdelen voor de optische experimenten.

Het geheel is ondanks het ‘historische’ karakter van de opstellingen zeer bruikbaar in het moderne onderwijs in de praktische optica. Het aangegeven materiaal en optische onderdelen zijn in moderne vormen voldoende op de markt verkrijgbaar. Interessant zijn de proefjes om de werking van het oog te onderzoeken en de breking van het licht.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58c) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58c) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (58c) - 4

Een hologram stelt de fotografische weergave voor van fase- en amplitude-eigenschappen van laserlichtgolven die worden gereflecteerd door een object dat wordt verlicht met monochromatisch coherent licht en dan met de oorspronkelijke laserlichtbundel interfereren op de holografische film. In de brochure wordt uitgegaan van het aanwezig zijn van een hologram. Met dat hologram kunnen de leerlingen dan meerdere experimenten doen en zelf allerlei ontdekkingen doen. Natuurlijk is er een waarschuwing voor het laserlicht.

“Optik”, deel 5, instructiebrochure voor natuurkundige proefjes met lichtstralen, Leybold-Heraeus, 1975, 24 pagina’s.

“Phasen-Hologramm”, instructiebrochure voor natuurkundige proefjes met een fasehologram, Leybold-Heraeus, 1980, 3 pagina’s.


Gerelateerde artikelen