Zien en doen is geloven - door te experimenteren met illusies (1)

13 juli 2020

Onze boeken-, tijdschriften- en spelletjesverzamelingen met het thema optische en visuele illusies bevat een geweldige experimentenset met de titel “Optical Wizardry Mindbenders”. Deze fascinerende experimentenset bevat 10-tallen onderdelen en een uitgebreid toelichtingen en instructieboekje waarin alle uit te voeren proefjes stap-voor-stap zijn uitgelegd en waar nodig uitvoerig in beeld gebracht.

Zien en doen is geloven - door te experimenteren met illusies (1)

Optical Wizardry Mindbenders

Puzzels, spelletjes en bouwplaten zijn eveneens in de set beschikbaar voor vele uren plezier en verbazing in de privésfeer of als spel- en demonstratieset in schoolverband. Ook voor de lessen in het onderwijs over zien, waarnemen en het verschijnsel van visueel en optisch bedrog, geeft de set het onderwijzend personeel een extra mogelijkheid om deze lessen aantrekkelijk te maken.

Zien en doen is geloven - door te experimenteren met illusies (1) - 2 Zien en doen is geloven - door te experimenteren met illusies (1) - 3

Door de enorme diversiteit van de inhoud van deze educatieve set zijn nagenoeg alle bekende onderwerpen in en verschijningsvormen van beeldvarianten in relatie tot het gemanipuleerde of spontaan ontstane gezichtsbedrog vertegenwoordigd. Alle papieren en kartonnen onderdelen van de set zijn opgenomen in een kleurrijke stevige verpakking. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-0-7513-5623-6, “Optical Wizardry Mindbenders”, Michele Claiborne en een redactieteam, Dorling Kinderley Publishing, 1997, experimenteerset + instructieboekje.