Zien in de kunstgeschiedenis en in visuele cultuurstudies (1)

6 oktober 2020

In de lange introductie van het referentie- en studieboek “Beyond the Mirror” geeft de auteur aan dat er zich een opvallende verandering heeft voorgedaan in visuele aandacht voor kunst, kunststromingen en de beeldcultuur na het einde van de 80-er jaren van de 20e eeuw. Sinds het einde van de jaren tachtig kreeg het aspect van zichtbaarheid meer inhoud en waardering op het gebied van sociale erkenning en is tevens een politieke kwestie geworden.

Zien in de kunstgeschiedenis en in visuele cultuurstudies (1)

Beyond the Mirror

De politieke veldslagen van de 70-er jaren leken voorbij met klassenstrijd als drijvende kracht, die aan het einde van de koude oorlog achterhaald zou zijn. Bepaalde aspecten van deze veldslagen waren naar de universiteiten verschoven, voornamelijk dankzij de leraren die zelf hadden deelgenomen aan de politieke bewegingen van de jaren 70. De auteur was zelf een van de leraren.

Als kunsthistorica bevond zij zich in een discipline waarin ze graag les wilde geven, maar dat bevredigde haar in meerdere opzichten niet. In de jaren tachtig is het feminisme in de academische wereld en in bepaalde studies binnen gekomen, waardoor er een transformatie op gang kwam waarvan zij probeerde om daar ook deel van uit te maken. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8376-5352-6, “Beyond the Mirror”, Susanne von Falkenhausen, transcript Verlag, 2020, 248 pagina’s.