Zien in de kunstgeschiedenis en in visuele cultuurstudies (2)

7 oktober 2020

In Groot-Brittannië en in de USA lieten niet alleen vrouwen zichzelf gelden als nieuwe onderwerpen in de academische wereld, maar ook die groepen individuen die streden voor zichtbaarheid en ook een mening hadden over ethische en culturele categorieën. Het liet ook een nieuwe discipline in onze kennisverrijking ontstaan, namelijk die van het bestuderen van de veranderingen en ontwikkelingen op het vlak van beeldcultuur, en er ontstond een fel omstreden debat tussen kunstgeschiedenis en beeldcultuurstudies over de interpretatie van de invloed van beeldcultuur, waarvan de impact vandaag nog steeds voelbaar is.

Zien in de kunstgeschiedenis en in visuele cultuurstudies (2)

Beyond the Mirror

Als het resultaat van deze eerste vergelijkende studie onthult Susanne von Falkenhausen de concepten van het zien en waarnemen als wetenschappelijke handeling die deze concurrerende benaderingen van visualiteit en samenleving ondersteunen, samen met de agenda's van identiteitspolitiek die dit motiveren. In gedetailleerde bijdragen van sleutelteksten uit het begin van de 20e eeuw tot heden combineert de auteur op vakkundige wijze met Amerikaanse, Britse en Duitse benaderingen van de inhoud van kunstgeschiedenis, culturele studies, esthetische aspecten en filmstudies.

Het boek is ingedeeld in drie delen met elk weer een onderverdeling in onderwerpen. De auteur neemt de lezer mee op een reis achter de spiegel naar de resultaten van studies in de historie van kunst en cultuur en de relatie tot en de invloed van visuele waarnemingen op ontwikkelingen binnen de aandachtsgebieden kunst en cultuur.

ISBN 978-3-8376-5352-6, “Beyond the Mirror”, Susanne von Falkenhausen, transcript Verlag, 2020, 248 pagina’s.