Zien, waarnemen, ervaren en verwerken in ons brein

12 november 2023

In het algemeen speelt visuele perceptie niet alleen een centrale rol bij het ervaren van de wereld, maar ook bij overleven in die wereld. Net zoals al onze handelingen gebaseerd zijn op de samentrekkingen van spieren, zijn al onze ervaringen gebaseerd op de activiteit van de zintuiglijke receptoren die voor ons beschikbaar zijn. Welke informatie we uiteindelijk waarnemen hangt af van voor welke informatie we receptoren hebben.

Zien, waarnemen, ervaren en verwerken in ons brein

Gehirn & Wahrnehmung

We kunnen op deze manier zien omdat er licht in onze omgeving is en omdat onze ogen lichtgevoelige receptoren hebben, die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling met golflengten tussen 380 en 760 nm. De auteur van de publicatie “Brein en waarneming” bespreekt de opbouw en eigenschappen van onze zintuigen, met telkens kleine uitstapjes naar zintuigen van dieren, en het verwerken van zintuiglijke prikkels door ons brein.

In negen op elkaar aansluitende paragrafen bespreekt de auteur het brein, de stadia in onze visuele waarneming, de fysiologie van het oog en de werking ervan, het horen, het tasten, de chemische zintuigen, de wetten van visuele waarneming, om af te sluiten met verdiepende informatie over onder andere onbewuste waarneming, neuropsychologie en over het thema waarneming en kunst. Het geheel is voorzien van overzichtelijke figuren, grafieken en tekeningen. Het compacte boekje sluit af met een verklarende woorden- en begrippenlijst en een literatuuroverzicht.

ISBN 978-3-596-15564-4, “Gehirn & Wahrnehmung”, Karl R. Gegenfurtner, Fischer Taschenbuch, 2004, 2e druk, 128 pagina’s.