Zintuiglijke waarnemingen laten zich al snel misleiden

10 oktober 2021

Van het Duitstalige halfjaarlijks verschijnende tijdschrift “Werkstatt Geschichte” verscheen onlangs nummer 83, dat zich richt op het thema van onze zintuigen en in het bijzonder onze zintuiglijke waarneming. Voor het illustreren van de titelzijde van deze boeiende publicatie koos de redactie een kunstzinnige afbeelding van een deel van het netvlies van ons oog.

Zintuiglijke waarnemingen laten zich al snel misleiden

Werkstatt Geschichte

Werkstatt Geschichte is een tijdschrift dat reflecteert op de geschiedenis en haar acteurs, maar ook op de resultaten uit historisch onderzoek en op de bijbehorende beschrijvingen. De opzet en inhoud van het tijdschrift biedt ruimte om conventionele perspectieven te doorbreken en nieuwe vormen van representaties uit te proberen.

Het blad blijft evenwel verbonden met de sociale geschiedenis, maar hecht ook veel waarde aan het bevragen van het grote verhaal vanuit een alledaags historisch perspectief. In de inleiding op het thema geven de auteurs een beeld van de sterke verandering in de belevingen van kijkers en toeschouwers bij het zien van nieuwe en moderne kunst. Wie bijvoorbeeld kijkt naar een kleurrijk glas-in-lood raam zal vandaag niet uit z’n bol gaan. Het blad sluit af met een reeks boekbesprekingen.

Werkstatt Geschichte wordt 2x per jaar als tijdschrift uitgegeven door Transcript Verlag in samenwerking met leden en het bestuur van de “Vereniging voor kritische geschiedschrijving”.

ISBN 978-3-8376-5343-4 (166 pagina’s, nummer 83, 2021-1). Kijk voor informatie op www.werkstattgeschichte.de en op www.transcript-verlag.de.