De fantastische geschiedenis van vijftig kleurpigmenten (1)

13 april 2020

Door de inhoud van de zeer kleurrijke en fascinerend ontworpen uitvoering heeft de publicatie “Farbpigmente” meteen al een magische uitstraling en een bepaalde aantrekkingskracht om direct de inhoud te bestuderen. Auteur David Coles beschrijft 50 kleurpigmenten die onze wereld sterk hebben veranderd. De geschiedenis achter deze sterke beïnvloeding begint ver in de oudheid en eindigt in het heden.

De fantastische geschiedenis van vijftig kleurpigmenten (1)

Farbpigmente

Er is veel leesplezier en achtergrondkennis beschikbaar voor diegenen die meer dan alleen maar geïnteresseerd zijn in de kunst, design en geschiedenis rondom kleuren. Met veel esthetische foto's en spannende teksten wordt de lezer geprikkeld om de inhoud van A tot Z tot zich te nemen, om te gebruiken in de praktijk of in verdere verkenningen naar de invloed van kleur op het dagelijks leven en het functioneren van de mens in maatschappij en cultuur.

De auteur geeft daarbij antwoorden op de vragen als: “Welke natuurlijke materialen worden gebruikt om de sterkste kleuren te maken?”, “Welke kleuren werden zo waardevol geacht dat ze alleen gereserveerd waren voor koningen en pausen?” en “Wanneer en hoe zijn de allereerste kunstmatige kleurpigmenten gemaakt?” Door de geschiedenis heen zijn er kleurpigmenten gemaakt, van dodelijke metalen, giftige mineralen, urine, koeienmest en zelfs geplette insecten.

Van het malen van kevers tot en met het verbranden van dierenbotten, alchemie en toevalligheden. Het studie- en referentieboek vertelt over de oorsprong van meer dan vijftig van de meest buitengewone pigmenten in de geschiedenis. Kleuren hebben soms magisch klinkende namen en achter hun basisstoffen, winningen en bewerkingen ervan steken merkwaardige en geheimzinnige verhalen, die zelfs ver in de geschiedenis zijn ontstaan. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-258-60213-4, “Farbpigmente”, David Coles, Haupt Verlag, 2019, 224 pagina’s.