Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (2)

18 augustus 2019

Zij geeft daarin aan dat het boek lezers informeert over resultaten van algemeen en wetenschappelijk onderzoek, ontdekking en weergeven van kleuren aan de hand van historische schilderwerken, grafische drukkunst en literatuur. Door de geschiedenis heen hebben kunstenaars, filosofen en wetenschappers gewerkt aan het ordenen, verklaren en afbeelden van het zichtbare kleurenspectrum.

Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (2)

Die Geschichte der Farben

Daarmee zijn de nu bekende kleursystemen in praktische en in conceptuele zin spiegels van hun tijd en van de mensen, die ze ontworpen hebben. Het eerste bewijs van het bestaan van een ordening van kleuren dateert uit ruim 1400 jaar voor het begin van onze jaartelling. Ook in de periode van de Middeleeuwen ontstaan initiatieven om kleur te ordenen.

Pas aan het begin van de 18e eeuw worden er talrijke kleurdiagrammen en -systemen ontwikkeld, die in de werelden van kunst en wetenschap worden toegepast. Voor de resultaten van de experimenten door Isaac Newton is er veel aandacht. In 1704 presenteerde hij zijn boek “Opticks”. Dat was voor velen een geweldige inspiratie zelf aan de slag te gaan.

Voor het vakgebied van de fysiologie van visuele waarneming was er sprake van een extra stimulans om verder onderzoek te doen naar de werking van ons visuele systeem en onze reacties op het zien van kleuren. De interesse van Johann Wolfgang von Goethe voor licht als natuurverschijnsel en zijn resultaten van eigen experimenten zijn eveneens behandeld in dit fascinerende studieboek.

ISBN 978-3-7913-8546-4, “Die Geschichte der Farben”, Alexandra Loske, Prestel Verlag, 2019, 240 pagina’s.


Gerelateerde artikelen