Kleurenleer door didactische en experimentele modellen

9 april 2012

De auteur van het interessante studieboek “Zur Farbenlehre” behandelt aspecten van de algemene kleurenleer op specifieke en boeiende wijze. Zowel zijn theoretische benaderingen als praktische uitwerkingen zijn van het hoogste didactische niveau en direct bruikbaar in elke studierichting en technische opleiding, waarin kleur op het programma staat.

Kleurenleer door didactische en experimentele modellen

Kleurrijke referentiebron

De inhoud van het boek dient tevens als referentiebron voor iedereen met belangstelling voor kleur of voor het gebruik van kleur in binnen- en buitensituaties. Het boek maakt deel uit van een zogenoemde trilogie met kleur als centraal punt in kunst, wetenschap en technologie. Naast het boek met theorie heeft de auteur gezorgd voor twee aanvullende mappen en een schat aan didactische hulpmaterialen voor het experimenteren met combinaties van kleuren, kleur in roterende beweging en met de eigenschappen van kleuren. Het geheel is daardoor een uniek document geworden voor kleuradviseurs, kleurontwerpers, wetenschappers en architecten.

In een uitgebreide inleiding bespreekt de auteur de baanbrekende verhandelingen van Goethe en Newton en neemt de lezer mee in de historie en de ontwikkelingen van kleur en de beschrijvingen over kleur. Daarna volgen hoofdstukken over basisbegrippen uit de kleurenleer, zoals harmonie, kleurencirkels, symmetrie, kleurtonen en een spectrale analyse van kleur. Maar ook het functioneren van staafjes en kegeltjes in ons netvlies krijgen aandacht.

In het hoofdstuk Biopsychologische en de Waarnemingspsychologische aspecten is er een gedetailleerde aandacht voor het baanbrekende werk van Wilhelm Ostwald en zijn beschrijvingen in de kleurenleer. Aan de hand van meerdere toelichtingen kunnen lezers diverse experimenten uitvoeren met kleurcontrasten. In het laatste hoofdstuk van dit voortreffelijke boek zijn de didactische en vormende aspecten behandeld. Het waarnemen van kleuren en de invloed van kleur op onze visuele waarneming komen met voorbeelden aan de orde.

Kunstenaars en kunstprojecten

Ook de wisselwerkingen tussen wetenschap en kunst en het werken met kleur komen uitgebreid voor het voetlicht met verwijzingen naar kunstwerken van Caspar David Friedrich, Piet Mondriaan, Josef Albers en Phillip Otto Runge. Maar de auteur geeft ook voorbeelden van moderne lichtkunstenaars die spelen met licht en kleur in hun kunstprojecten. Het studieboek sluit het theoretische gedeelte af met een verhandeling over kleurensterren en hun bijzondere betekenis in de kleurenleer en onze visuele waarneming. Tenslotte is er nog een beeld over een aantal moderne kleursystemen en beschikbare educatieve materialen.

Een uitgebreide literatuurlijst en personenregister sluiten dit boek af. In de omslag geeft een chronologie van de kleurenleer een beeld van personen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de kleurenleer en het kleurgebruik. Voor meer informatie over het complete educatieve pakket kunt u terecht op de website www.verlagsgesellschaft.net van de uitgever of op www.bendin-color.de, de website van de auteur.

ISBN 978-3-940418-42-5, “Zur Farbenlehre”, Eckhard Bendin, Die Verlagsgesellschaft, 2010, 216 pagina’s


Gerelateerde artikelen