Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (2)

9 juli 2019

Het eerste deel bevat drie essays die kunnen worden beschouwd als inleidende artikelen over brede toepassingen van kleur, met titels als “Kleur tussen autonomie en coördinatie”, “Gebruik van kleur in de architectuur” en “Kleuren zien en ordenen”. Het 3e artikel bespreekt historische achtergronden van kleurenleer en de ordening van kleuren door diverse wetenschappers, kunstenaars en internationaal gehanteerde kleurensystemen, zoals het NCS-systeem, het RAL-systeem en CIE LAB-systeem.

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (2)

Farbe räumlich denken

De lezers maken daarin tevens kennis met begrippen als kleurharmonie, subjectieve kleursystemen en het werk van Newton, Goethe, Chevreul, Munsell en Bauhaus. Ook zijn in dit gedeelte de kunstzinnige benaderingen bij het verwerken van kleur door kunstenaars als Tizian, Monet, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Van Doesburg, Delaunay, Bill, Albers, Graeser, Rothko, Kelly, Newman, Judd en Baier uitgebreid geanalyseerd en ruim in beeld gebracht.

In de bijdrage over kleurgebruik in de architectuur krijgt de lezer een beeld van de omgang met kleur in de bouwkunst vanuit een historisch perspectief. In de loop van de 19e eeuw voltrok zich een ommekeer in de omgang met kleur! Kleur werd onderdeel van de compositie van de ruimtelijke inrichting en omgeving.

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (2) - 2 Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (2) - 3 Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (2) - 4
Wilhelm Ostwald en Sir Isaac Newton droegen hun steentjes bij aan de inhoud van kleurenleer.

Het geheel is rijk geïllustreerd met werk van Mies van der Rohe, William Simpson, Adolf Loos, De Stijl-kunstenaars, Wenzel Hablik en door kunstenaars binnen het instituut Bauhaus. Veel aandacht is er voor het werk van Le Corbusier en zijn er voorbeelden van succesvolle projecten waarin kleur en historische gebouwen elkaar weer visueel versterken in de bebouwde omgeving. In het tweede deel van het studieboek wordt het fenomeen kleur behandeld als een element voor het kleuren van oppervlakten, aanbrengen van sfeer en structuur en het bijdragen aan het vormen van ruimtelijke effecten. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-0356-1595-1, “Farbe räumlich denken”, Kerstin Schultz, Hedwig Wiedemann-Tokarz und Eva Maria Herrmann, Birkhäuser Verlag, 2019, 368 pagina’s.