Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (2)

11 oktober 2020

In een inleiding over ons volledige optische systeem met een fysiologische prikkeling, verwerking en opslag is één van de belangrijkste zintuiglijke onderdelen in het functioneren van de mens en is tevens het meest van alle systemen onderzocht. Het optische systeem verwerkt bijna 80 % van alle informatie over de buitenwereld.

Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (2)

Visuelle Wahrnehmung

Het zintuiglijke systeem van onze waarneming neemt met 32 gebieden in ons brein meer dan de helft in van het beschikbare cortexgedeelte van het brein. De wens voor diagnoserichtlijnen en -standaarden om daarmee adequaat therapievoorstellen te kunnen ontwikkelen is meerdere malen aangegeven, maar komt slechts langzaam op gang. De inleiding bespreekt uitvoerig dit praktijkprobleem.

Hoofdstuk 2 gaat uitgebreid en zelfs gedetailleerd in op de grondbeginselen van het visuele systeem. De auteur geeft aan om het oog niet meer eenvoudig te vergelijken met de werking van een gewoon fototoestel. Het visuele systeem, waarvan het oog deel uitmaakt, maakt van de tweedimensionale afbeelding op het netvlies een driedimensionale voorstelling.

Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (2) - 2 Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (2) - 3 Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (2) - 4
Afbeeldingen op postzegels dragen sterk bij aan het verrijken van kennis en ervaring over de oogheelkunde.

Alleen al door de fysiologische opbouw van het oog zorgt een ingewikkeld stelsel van bijna zelfstandig werkende onderdelen ervoor dat het binnenkomende licht met alle daarin aanwezige beeldinformatie razend snel omgezet wordt in lichtprikkels, die hun weg vinden naar ons brein. Het gehele proces inclusief de optredende bewegingen van het oog en verwerkingstijden van de beeldprikkels, is op een zeer interessante wijze verklaard.

Zelfs zo gedetailleerd dat de inhoud van dit informatieve boekje zeker ook geschikt is voor gebruik in het universitaire onderwijs door personen die werkzaam zijn in de verschillende deelgebieden in de oogheelkunde. In hoofdstuk 3 bespreekt de auteur op compacte wijze de aspecten van visuele waarneming en geeft direct al een definitie van waarneming. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-658-30876-6, “Visuelle Wahrnehmung”, Andreas Leschnik, Springer Verlag, 2020, 50 pagina’s.