Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (3)

12 oktober 2020

Waarnemingen beginnen op het moment dat de lichtprikkels de receptoren raken. Daarna worden de prikkels doorgegeven aan ons brein en begint een aftasting van bekend en onbekend. Ons zenuwsysteem extraheert uit de binnenkomende impulsen bepaalde informatie en wordt andere informatie weggefilterd. Het boekje definieert verscheidene optredende grootheden, zoals modaliteit, intensiteit, duur en plaats van een visuele waarneming.

Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (3)

Visuelle Wahrnehmung

Daarna vindt de lezer informatie over de rol van de Gestaltpsychologie in onze opbouw van kennis en ervaring bij visuele waarnemingen, namelijk de onderwerpen als constructie van de beelden, de waarneming van vormen, bewegingen en kleuren. Kleurwaarneming dient in het algemeen als versterking van contrasten, maar is superieur aan de perceptie van helderheid.

In de praktijk zijn er circa 500 helderheidsgradaties, echter meer dan zeven miljoen kleurgradaties, in onze ogen mogelijk. Binnen het elektromagnetische spectrum is het menselijke oog gevoelig voor lichtstraling binnen het gebied van 380 en 780 nm. Binnen dit bereik verandert kleur van monochromatisch licht geleidelijk van blauw via groen naar rood.

Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (3) - 2 Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (3) - 3 Vormen van verstoringen tijdens visuele waarneming (3) - 4
Oogheelkundigen en optometristen wisselen hun kennis en ervaring uit tijdens wereldcongressen.

De auteur geeft een beeld van alle gehanteerde vaktermen binnen de kleurenleer voor het menselijk oog. In hoofdstuk 4 maakt de lezer kennis met praktijkgegevens over de ontwikkeling van de visuele waarneming bij kinderen. Er zijn zelfs gegevens over die ontwikkeling tijdens een zwangerschap. De publicatie bevat een tabel met een overzicht van concrete waarnemingen van kinderen vanaf de 6e maand tot en met de 48e maand.

In hoofdstukken 5 en 6 bespreekt de auteur een hele reeks van visuele waarnemingsverstoringen bij kinderen en jongeren en geeft een aantal voorbeelden van vragen, veronderstellingen en praktische ervaringen, die passen in een opzet van een diagnostische analyse. Hoofdstuk 7 geeft op praktische basis een beeld van interventiemogelijkheden.

ISBN 978-3-658-30876-6, “Visuelle Wahrnehmung”, Andreas Leschnik, Springer Verlag, 2020, 50 pagina’s.