Wetenschap achter gebruik van kleur in de multimedia (1)

6 januari 2020

Het onlangs verschenen referentie- en studieboek “Science in color” is het resultaat van een bundeling van uitgewerkte voordrachten uitgesproken op het congres met een wetenschappelijke verdieping en karakter onder de titel “Meaning of Color” in Berlijn in juli 2018.

Wetenschap achter gebruik van kleur in de multimedia (1)

Science in Color

Wetenschappers en andere autoriteiten en deskundigen op vakgebieden als Visuele Perceptie, Fysiologie, Psychologie, Filosofie, Historie en Kleurspecialisten geven gezamenlijk een gedetailleerde en diepgaande benadering van het thema in hun bijdragen, die opgedeeld zijn in twee aandachtsgebieden, te weten: “Kleur en de betekenis ervan voor de wetenschap en geneeskunde” en “Het gebruik van kleur in de wetenschap en geneeskunde”.

De grondslag voor dit studieboek is bovendien aangevuld met kennis, wetenschap en informatie verkregen door enkele interviews met wetenschappers die tevens auteurs zijn. Beiden hadden een bijzondere relatie met de keuze voor het gebruik van de kleur blauw. Een andere wetenschapper, die tevens een artikel schreef voor het studieboek, presenteerde resultaten van een studie naar het toepassen van kleuren in medische diagrammen en in afbeeldingen voor medische doeleinden.

Al in het diagnostische proces voorafgaand aan een medische ingreep bieden kleuren in afbeeldingen en beeldgegevens op gedrukte media en op beeldschermen direct al gedetailleerde informatie voor een gerichte ingreep. Zowel in de inleiding van het studieboek als in de essays krijgen de lezers ook een beeld van de geschiedenis van de ontwikkeling van het gebruik van kleur in de wetenschap en geneeskunde. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-11-060468-9, “Science in Color”, Bettina Bock von Wülfingen, e.a, Walter de Gruyter Verlag, 2019, 239 pagina’s.


Gerelateerde artikelen