Stereogram

Als je een stereogram voor het eerst ziet, lijkt het vaak op een kleurrijke chaotische ruis. Als je echter beter kijkt, zie je een bepaald patroon terugkomen, dat subtiel op een aantal plekken afwijkt. Deze afwijkingen vormen samen een bepaalde afbeelding, die als het ware verborgen is in het stereogram. Dit is echter niet zomaar een afbeelding, maar één met een 3D effect waarbij je echt diepte kan zien. De uitdaging is om je ogen zo te focussen, dat je de afbeelding met het 3D effect zelf kan zien. Het is lastig genoeg om te bereiken, laat staan om het uit te leggen. Je moet eigenlijk "door het stereogram heen kijken" alsof je een punt achter de afbeelding bekijkt. Daardoor stel je je ogen in staat om vaak opeens de verborgen afbeelding te ontdekken en aan je hersens door te geven. Stereogrammen vormen vaak een echte uitdaging om "te kraken", maar de beloning is een fascinerend 3D plaatje dat tot leven komt door jouw eigen inspanning.Stereogrammen zorgen nog steeds voor visuele sensaties

Stereogrammen zorgen nog steeds voor visuele sensaties

9 juni 2023 in Optische Illusies, Stereogram De korte opleving van de afgelopen 5 jaar (2017-2022) in de belangstelling voor het beeld-kijk-spel van stereogrammen en de presentaties van de nieuwe publicaties, is alweer voorbij. Voor liefhebbers van deze fascinerende driedimensionale beeldtechniek hoeft dat zeker geen probleem te zijn. Lees verder...

Zien en waarnemen is telkens een spel van geloof en bedrog (3)

Zien en waarnemen is telkens een spel van geloof en bedrog (3)

6 juli 2022 in Onderwijs, Stereogram, Visuele waar.. Ook in de eeuwen daarna werden constructies gebouwd waar op slimme wijze illusies werden verwerkt in het eindresultaat. De auteurs hebben gezorgd voor nog meer feiten en wetenswaardigheden over de ontdekkingsperiode van de mogelijkheden en resultaten uit visuele experimenten om het verschijnsel van illusies op slimme wijze te verwerken in afbeeldingen. Ook geven zij een interessante beschrijving over de eerste wetenschappelijke experimenten en over de periode waarin de belangstelling voor visuele illusies explosief groeide, om daarna verder te gaan met de sturende invloed van het werk van Wilhelm Wundt. Lees verder...

Illusies in klein doosje geven verrassende beeldeffecten

Illusies in klein doosje geven verrassende beeldeffecten

31 januari 2022 in Optische Illusies, Stereogram, Visu.. Onlangs voegden wij een klein kartonnen schuifdoosje, in de afmetingen 10,5 x 8 x 5 cm, met een inhoud van slechts 11 attributen, toe aan de collecties met spelletjes waarin optische en visuele illusies en andere optische fenomenen centraal staan. Na het openen van het schuifdoosje was er een kleine teleurstelling over de geringe inhoud ervan en de wijze waarop sommige attributen in het doosje verpakt zijn. Lees verder...

Het kijken naar 3D-beelden zonder de 3D-hulpmiddelen

Het kijken naar 3D-beelden zonder de 3D-hulpmiddelen

16 augustus 2020 in Stereofotografie & 3D, Stereogram, .. Met enige fantasie moet het mogelijk zijn om door een spiegel te kijken of zelfs in de spiegel te stappen om een wonderlijke wereld te betreden. In het sprookje Alice in Wonderland wordt deze stap beschreven en blijft het uiteindelijk voor de nuchtere lezer slechts een verhaal voor personen met een ruim voorstellingsvermogen. Lees verder...

Magisch document geeft de kunst van stereogram prijs

Magisch document geeft de kunst van stereogram prijs

10 juli 2020 in Stereogram, Visuele waarneming “Graf Von Veldran keek naar zijn adoptiezoon, zijn enige kind, en streek met zijn hand door zijn grijzende haar. Henry keek met een lege blik uit over het licht heuvelachtige landschap. Droomde hij het of zag hij iets herkenbaars in de bewolkte hemel boven steenachtige velden waarop wilde bloemen groeiden en schapen graasden?” Zo begint een geweldig geïllustreerd verhaal over misschien een ware gebeurtenis. Centraal staat een “geheimschrift” op een heel oude rol perkament. Lees verder...

Stereogrammen laten ons op andere wijze diepte ervaren

Stereogrammen laten ons op andere wijze diepte ervaren

21 juni 2020 in Stereofotografie & 3D, Stereogram, .. Door de evangelische achtergrond van de auteur van het boekje “3D Meditationen” is de ondertitel “Door de hemelse kunst, zich visueel te laten verrassen”. De auteur is vooral bekend geworden door zijn karikaturen met een “Christelijk” karakter en door zijn geestelijke teksten uitgesproken op de radio. Met zijn creatieve tekentalenten en zijn langdurige ervaringen met het bedenken, registreren en snel verwerken van bijzondere situaties was er direct een samenwerking mogelijk met een team van 3D-specialisten om gezamenlijk 20 stereogrammen van een “tweede generatie” te ontwerpen. Lees verder...

Op reis in een visuele wereld van bewegende 3D-beelden

Op reis in een visuele wereld van bewegende 3D-beelden

15 mei 2020 in Optische Illusies, Stereofotografie.. Bij het volgens de instructies kijken naar 3D-afbeeldingen van ogenschijnlijk repeterende willekeurige patronen of de naast elkaar geplaatste gelijke objecten wordt al snel na enige oefening de ene na de andere verbazing van een zwevende driedimensionale werkelijkheid zichtbaar. De ontwerpers van de “ingepakte” driedimensionale afbeeldingen hebben gezorgd voor veel optische verrassingen, die zonder het toepassen van een bepaalde kijktechniek met beide ogen niet op een normale wijze zichtbaar zijn. Lees verder...

Stereogrammen prikkelen onze visuele waarnemingen

Stereogrammen prikkelen onze visuele waarnemingen

20 april 2020 in Kunst, Stereogram Onlangs vonden wij in onze verzameling van boeken, tijdschriften en brochures het katern “De meetkunde van 3D-kunst”. Dit leerzame drukwerkje verscheen in het jaar 1996 als bijlage bij de Nieuwe Wiskrant, een toenmalige uitgave van Freudenthal Instituut in Utrecht. In de 90-er jaren van de vorige eeuw begon een hype met driedimensionale afbeeldingen in de vorm van stereogrammen. Lees verder...

Hernieuwde belangstelling voor fenomeen stereogram

Hernieuwde belangstelling voor fenomeen stereogram

28 april 2017 in Stereogram Het begrip stereogram wordt in de literatuur en in het dagelijks taalgebruik op verschillende manieren gebruikt, verklaard en uitgelegd. Over de eerste bruikbare vorm van een stereogram in de vorm van twee bijna identieke horizontale plaatjes voor het gelijktijdig bekijken met twee ogen werd door de Britse wetenschapper Charles Wheatstone in 1838 gepubliceerd. Hij experimenteerde met een zelfgebouwde stereoscoop en twee bijna identieke plaatjes. Lees verder...

De magische wereld van het 3dimensionale stereogram

De magische wereld van het 3dimensionale stereogram

25 mei 2014 in Optische Illusies, Stereogram De geweldige stroom van het verschijnen van boeken en tijdschriften met 3dimensionale stereogrammen ligt inmiddels ver in het verleden. Maar gelukkig zijn er nog uitgeverijen die voldoen aan de vraag van verzamelaars en liefhebbers van stereogrammen. Lees verder...

Oudere artikelen